• Tripadvisor
  • Easy
  • Youtube
  • Tiuli

מן העיתונות

כתבתה של הילה אלפרט ממעריב.jpg

כתבה במעריב -
הילה אלפרט

"טעמתי פרוסות שמנמנות נהדרות של שוק טלה וחזה בקר ששכב יומיים במרינדה של חומץ יין, חומץ תפוחים, פלפל אנגלי, פלפל שחור"...

אירוח בשבתות ואירועים מיוחדים בתיאום מראש
טלפון להזמנות: 
054-7910480